Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

De gemeente Kortenberg streeft ernaar om haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Onze gemeente volgt deze regels.

Hoe de gemeente Kortenberg haar websites toegankelijk maakt

Naast het laten uitvoeren van een audit door onze leverancier Tobania passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking: 

 • Toegankelijkheid ‘By Design’:

  Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Audit:

  Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:

  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

 

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website kortenberg.be en de deelsites ondernemen.kortenberg.be en zomeropstelten.kortenberg.be voldoen gedeeltelijk aan WCAG 2.1.  Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:

  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een 'screen reader' moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing tegen het laatste kwartaal van 2021. Update 14 maart 2022: aan de websitebouwer werd een stand van zaken gevraagd op 28 december 2021 en 14 maart 2022.
 • Afbeeldingen:

  Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze websitebouwer dient hiervoor her en der de nodige aanpassingen door te voeren. Dit tegen het laatste kwartaal van 2021. Update 14 maart 2022: aan de websitebouwer werd een stand van zaken gevraagd op 28 december 2021 en 14 maart 2022.
 • Online kaarten:

  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Echter is deze informatie ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor u geen informatie mist.
 • Contrast:

  Nog niet alle gebruikte kleuren bieden genoeg contrast. Zo zal voor de blauwe tekstkleur van het onderdeel ‘Woon- & Leefomgeving’ en voor de oranje tekstkleur van het onderdeel ‘Vrije tijd’, alsook voor de oranje knoppen ‘E-loket’ en ‘Meldpunt’ op de startpagina, en de oranje titels/links ‘Activiteiten’ en ‘Meer activiteiten’ op de startpagina nog een alternatief worden voorzien. Deze aanpassing zal gebeuren samen met de aanpassing naar een meer gebruiksvriendelijke lay-out van de startpagina van kortenberg.be en is voorzien tegen 31 december 2021. Update 14 maart 2022: op vrijdag 11 maart 2022 werd een nieuwe vormgeving van de gemeentelijke website gelanceerd. Er werd gekozen voor een eenvoudiger ontwerp met minder visuele elementen. Ook werd er gekozen voor een groter contrast.

 

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 22 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 14 maart 2022.

 

Problemen met toegankelijkheid? Meld ze hier:

Bent u op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons via het webformulier 'Problemen met toegankelijkheid' of per e-mail aan communicatie@kortenberg.be. We bekijken uw opmerking zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.