Sorteer en recycleer

We vragen aan de bezoekers om afvalarm te denken. vermijd plastic wegwerpflesjes met water en eten voorverpakt in plastic.

De organisatoren voorzien voldoende duidelijk zichtbare afvaleilandjes die gescheiden inzameling van recycleerbaar afval stimuleren.